mig21_1015x550_online

MIG 21
A migráció a kortárs képzőművészetben

Megnyitó: 2017. szeptember 7. 18:00

A kiállítás megtekinthető: október 8-ig.

 

HELYSZÍN: MűvészetMalom

KURÁTOROK: Nina Jeza, Peter Tomaž Dobrila

A VENDÉGEKET ÜDVÖZLI: Gulyás Gábor múzeumigazgató

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: drMáriás képzőművész, író, előadóművész

MEGNYITÓ PERFORMANSZ: Jusuf Hadžifejzović és Marko Brecelj

 

AES+F | Žarko Bašeski | Marko Brecelj | Bureau d’Etudes | Heather Dewey-Hagborg | Adam Donovan | Metod Frlic | Jusuf Hadžifejzović | Marko Jakše | Jovan Joca Jovanović | Herlinde Koelbl | Aleksandra Kostič | Oleg Kulik | Zbigniew Libera | Ján Macko | Jože Slaček | Mladen Stilinović | Raša Todosijević | Ulrich Wüst | Srdjan Živulović

 

A kiállítás a nyugati közbeszéd egyik ideológiai nehezékekkel terhelt, sematikus keretek közé szorult témáját jeleníti meg művészeti eszközökkel. A migráció problémája itt mégsem az aktualitása miatt igazán érdekes: a bemutatott művek révén – az aktualitás lendületét hátrahagyva – az örökös úton levés tapasztalatával szembesülünk. A kortárs képzőművészet különféle műfajait felvonultató, mintegy félszáz alkotás időben is, térben is változó perspektívákat kínál ehhez a személyes és társadalmi vonatkozásában is alapvető jelenséghez.

 

Utazók a 21. század ege alatt

Az élet az egyén autonóm, saját útja a tér-időn át – ahol nem vagyunk egyedül, mindannyian egyazon ég alatt utazunk.

A MIG 21 (Migratory Interdisciplinary Grid) című nemzetközi kiállítás a vándorlás művészi megjelenítésére vállalkozik: az összegyűjtött művek a lehetséges kezdőpontokat, majd a számtalan jelentést hordozó személyes élmény eredeti és művészi rétegét mutatják be. A történeti helyett a kortárs megközelítést részesítettük előnyben, az időtávot 45 évre szűkítettük: a legrégebbi munka 1971-ben, a legújabb 2016-ban készült. Az időbeli dimenziónak köszönhetően kortárs jelenségként értelmezhető, hogy a fiatalabb generáció is bekerült a látókörünkbe. A válogatás, ha nem is szándékoltan, a Velencei Biennálén, a kasseli Documentán vagy a világ különböző múzeumaiban, galériáiban szerepelt művészeket mutat be.

A Mig 21 nem tudósítás, habár sokkal könnyebb lett volna ezzel a céllal létrehozni. A kiállításban a migráció, a vándorlás, a mozgás témája személyes poétikákhoz, jellegzetes kreatív megközelítésekhez, különböző médiumokhoz, térbeli viszonyokhoz, személyközi kapcsolatokhoz, eredeti kultúrákhoz és egyedi intervenciókhoz kapcsolódik. A minduntalan feltűnő politikai eszmék, a háború képei ellenére a művek többrétegűsége elemi humanista üzenetté áll össze, a MIG21 kiállítás az életet választja: a vándorlás az életet tükrözi, az életet ünnepli – az élet maga.

Peter Tomaž Dobrila

 

Migrants under the 21st century sky

Life is an autonomous, personal, own journey through space-time. Since we are not alone, we share it with others. We are all basically migrants, travelling underneath the same big sky.

The international exhibition MIG 21 – Migratory Interdisciplinary Grid is an artistic showcase of movement, covering the most integral palette of possible starting points, composed of series of intimate experiences, which contain countless meanings, as well as original, personal, and artistic layers, as suggested by the collected works. The mobility of artists and art was related to the current moment – though it never was, and never will be otherwise, in the sense of movement stopping – and captured in an autonomous fusion, which connected various artistic, historical and contemporary artistic symbols.

The goal was not to organise a reportage-style exhibition, although such a principle would have been much simpler. Rather than that, the idea was to comprise art in all the scope and profoundness of the poetics and various media it includes. Hence, the temporal scope was limited to 45 years, with the oldest work dating back to the year 1971, and the youngest belonging to the most recent productions of 2016. Through such a temporal dimension, the younger generation too was defined, which is understood in this context as a contemporary phenomenon. It wasn’t intentional for the selection that most of the artists in the exhibition have represented their countries in the Venice biennials, the Documenta in Kassel, and numerous other museums and galleries around the world.

The theme of migrations, of movement, of motion, was associated with personal poetics, distinctive creative approaches, various media, spatial settings, interpersonal relationships, original cultures, and own interventions. The multi-layered nature of the works was combined into an elemental humanistic message and although there are references to the avantgarde, but rather than the historical, we prefer a contemporary approach. Political ideologies could be found and interconnected in statements about wars and everything related to wars being primarily an economic category, but the MIG 21 exhibition was opted for life: migrations are a reflection of life, a celebration of life, they are life itself.

Peter Tomaž Dobrila