fiedler

Hazatért művek
FRANÇOIS FIEDLER

Megnyitó: 2017. szeptember 15. 19:30

A kiállítás megtekinthető: november 5-ig.

 

HELYSZÍN: Ferenczy Múzeum

KURÁTOROK: Iberhalt Zsuzsa, Makláry Kálmán

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: Szabó T. Anna költő

 

François Fiedler Kassán született 1921-ben. 1948-ban ösztöndíjjal került Párizsba, ahonnan a vasfüggöny legördülése után nem tért vissza Magyarországra. A francia fővárosban megismerkedett Joan Miróval, aki bemutatta a kor legjelentősebb galériásának, Aimé Maeghtnak. Maeght a mentorává vált és élete végéig támogatója maradt.
Fiedler életműve erős szálakkal kötődik a háború utáni „második” párizsi iskola, az informel és a New York-i iskola törekvéseihez. Alkotásai eleinte Hans Hartung, Jean Dubuffet és Jean-Paul Riopelle, később Jackson Pollock és Mark Rothko művészetével mutatnak rokonságot. A lírai absztrakt festő-művész az expresszionizmus, a tasizmus, a kalligrafikus iskola és a gesztus-festészet eszköztárát sajátos ötvözetben jeleníti meg saját munkáin.
A kiállításon betekintést nyerhetünk François Fiedler műveinek különleges alkotásmódjába. Az energikus, mozgalmas olajfoltok és az egyes színrétegeket roncsoló, visszabontó festői módszer által létrejött kompozíciók vibráló látványvilágot teremtenek. A művész számára az otthont jelentő természet ihlette és a természeti erők befolyása alatt keletkezett művek szabad interpretációs játékot kezdeményeznek a befogadóval. A fények festőjének ars poeticája szerint „a kép nem a vásznon van, hanem a vászon és a szemlélő között”. François Fiedler kiállítása olyan dimenzióba kalauzol, ahol a természet és művészet költői egysége lát napvilágot.

 

Returned Artworks
François Fiedler was born in Košice in 1921. In 1948, he travelled to Paris on a scholarship, where he remained following the drawing of the iron curtain. There he met Joan Miró, who introduced him to the most prominent gallerist of the era, Aimé Maeght. Maeght became his mentor and life-long patron.
Fiedler’s oeuvre bears strong ties to the ambitions of the “second”, post-war School of Paris, informel and the New York School. His initial works show kinship with the art of Hans Hartung, Jean Dubuffet and Jean-Paul Riopelle, while his later pieces are reminiscent of Jackson Pollock and Mark Rothko. As a lyrical abstract painter, he presents in his artworks a unique combination of expressionism, tachisme, the calligraphy school and gesture painting.
The exhibition offers a glimpse at the special working method employed by François Fiedler in making his paintings. His energetic and animated spots of oil paint together with his compositions – created by a painting method that fractures and peels back individual colour layers – create a vibrant visual world.
These works – inspired by nature, in which the artist feels at home, and created under the influence of natural forces – engage the viewer in a game of free interpretation. According to the philosophy of the artist, whom Miró called “the painter of lights”: “a painting exists not on the canvas, but between the canvas and the viewer”. François Fiedler’s exhibition guides us to a dimension ruled by the poetic unity of nature and art.

 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:

Finisszázs tárlatvezetés