tolnai_1015x550_online_2

Titorelli faiskolája
TOLNAI OTTÓ

Megnyitó: 2017. szeptember 15. 17:30

A kiállítás megtekinthető: október 22-ig.

 

HELYSZÍN: Ferenczy Múzeum, Alapító Nyolcak Terem

KURÁTOR: Szilágyi Zsófia Júlia

A VENDÉGEKET ÜDVÖZLI: Gulyás Gábor múzeumigazgató

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus

 

Kevesen tudják, hogy a Kossuth-díjas vajdasági költő, író, esszéista időnként nemcsak szövegeket ír képzőművészeti alkotásokról, de maga is készít grafikai munkákat. A tárlat az Art Capital díszvendégének felkért Tolnai Ottó rajzaiból ad közre válogatást, két sorozatra – a Szerzetes és a Titorelli faiskolája címűekre – fókuszálva.

 

Tolnai Ottó (1940) Magyarkanizsán született, ma Palicson él – „egy kisebbségi, egy volt jugoszláviai magyar költő, egy vajdasági, egy szerbiai, bácskai, egy palicsi-tavi költő” (Világpor).
A folytonos lajstromozás, az újra nekilendülő leírás, a szüntelen önkorrekció ismétlődéseivel otthonossá teremtett Tolnai-univerzumban a képzőművészeti alkotások mint a világ lehetséges módozatai vannak jelen élet és esztétikum szétválaszthatatlanságában. Megiramló, majd apró részleteken elidőző szinoptikus prózájában, szabadverseiben minduntalan rátéved a tekintet egy-egy festmény, grafika, szobor tájaira – különösen színeire, melyek markáns jelentéshordozói a Tolnai-poétikának.
Talán nem meglepő, hogy ez a fokozott képzőművészeti érdeklődés a tematikus esszéken túl utat keres magának, alkotásra sarkallja a – művészt. A kiállításban látható képek Tolnai Ottó szeriális munkáiból adnak ízelítőt, kiemelve, hogy nyitott sorozatokat látunk, melyekre – akárcsak írásaira – szeizmográfszerű érzékenység, folytonos közelítés, keresés jellemző.

 

TITORELLI’S NURSERY GARDEN

Ottó Tolnai (1940) was born in Magyarkanizsa and currently lives in Palić – “he is a Yugoslavian-Hungarian minority poet from Vojvodina, from Serbia, from Bačka, from Lake Palić” (Világpor).
In Tolnai’s universe – rendered familiar and homelike by the repetitions of his constant cataloguing, his descriptions gaining new momentum time and again, and his incessant self-correction – works of fine art are present as possible versions of the world, in an inseparable unity of life and aesthetics. In his synoptic prose and free verse poems, which propel forth only to then dwell on the smallest details, our gaze is drawn again and again to the landscapes of a particular painting or sculpture or graphic work – but especially to its colours, which are pronouncedly present as vehicles of meaning in Tolnai’s poetry.
Perhaps it comes as no surprise that this strong interest in fine art seeks its path beyond thematic essays and inspires the artist to create. The works showcased in the exhibition offer a taste of Ottó Tolnai’s serial works while also highlighting the fact that these are open series, which, like his written works, are characterized by seismographic sensitivity, continuous searching and a constant sense of zooming in.

 

KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK:

Tolnai Ottó Kossuth-díjas költő tárlatvezetése saját kiállításán
 
Tolnai Ottóval Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költő beszélget