Otthon Szentendrén

Valamennyien lakunk valahol. Az otthon nem egyenlő a hajlékkal, bár többnyire hozzá kapcsolódik. Otthon érezhetjük magunkat a házak, kertek, templomok, utcák szegélyezte fizikai térben, a lakásunkban, otthon lehetünk egy kultúrában, otthonosként élhetünk meg illatokat, hangokat, színeket. Otthonra lelhetünk az internet kínálta virtuális térben is.

Otthon érezni magunkat: ez elsősorban érzelmi állapot. Nem csupán az ismerősség érzése, hanem öröm és bánat, nosztalgia és harmónia, vigasz és büszkeség. Az érzelmek olyan együttese, amely ott és csakis ott van meg. Az otthontalanság érzete: amikor mindez fájóan hiányzik. Mindkettőt az együtt-létezés rendje szervezi – finom áttételekkel a közösségek élő organizmusaiban. A nagy orosz író, Lev Tolsztoj elhíresült mondata szerint az emberi boldogság az otthon szinonimája. Egy másik író, a magyar Tamási Áron intelme szerint létezésünk célja az otthon megtalálása. Otthontalannak lenni e szerint boldogtalan állapot.

Az otthonhoz kapcsolódó alapvető sztereotípiáinkat folyamatosan alakítják az egyéni tapasztalatok. Erre a viszonyra visszautalva sok mindent lehet építeni: fogyasztói szokásokat, ideológiát, hatalompolitikát – de művészetet is. A vizuális művészeteknek is visszatérő, állandó tárgya e roppant nagy, mégis bensőséges téma. Jelenlegi aktualitását olyan társadalmi jelenségek adják, mint az Európát újonnan érő migrációs nyomás, a munkaerő kelet–nyugat, illetőleg dél–észak irányú áramlása vagy a privát élet egyre nagyobb terének áthelyezése az internetes közösségi oldalakra.

Az idei Art Capital központi témája az otthon és otthontalanság képzete és tapasztalata. Olyan kortárs művészeti kiállításokra várjuk, amelyek reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére és a hozzá kapcsolódó társadalmi és pszichikai jelenségekre is.

Szeretettel várjuk az Art Capital kiállításain és programjain! Érezze otthon magát ebben a fantasztikus városban, ahol a képzőművészet már oly régóta valódi otthonra lelt!

Szentendre, 2017. szeptember 1.

Gulyás Gábor
igazgató
Ferenczy Múzeumi Centrum